[1]
Κ. Π. M. και Μπαλτά Ε., ‘Συμμετοχή του κέντρου μικρασιατικών σπουδών στο πρόγραμμα ελληνογαλλικής επιστημονικής συνεργασίας’, DeltioKMS, τ. 6, σσ. 447–450, Ιανουαρίου 1986.