[1]
Χαλκιά Ε., ‘Το Μετόχι της μονής Κουτλουμουσίου στην Ίμβρο: Πρώτη προσέγγιση’, DeltioKMS, τ. 13, σσ. 65–95, Ιανουαρίου 1999.