[1]
Κιτρομηλίδης Π. Μ., ‘Για την ελληνική μετάφραση του έργου του Σπύρου Βρυώνη’, DeltioKMS, τ. 13, σσ. 373–377, Ιανουαρίου 1999.