[1]
Μαμώνη Κ. και Ιστικοπούλου Λ., ‘Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’’, DeltioKMS, τ. 14, σσ. 67–112, Ιανουαρίου 2004.