[1]
Ανεστίδης Α. Σ., ‘Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της’, DeltioKMS, τ. 7, σσ. 328–331, Ιανουαρίου 1988.