[1]
Βερεμής Θ., ‘Θάλεια Βοΐλα: (1898-1987)’, DeltioKMS, τ. 7, σσ. 357–360, Ιανουαρίου 1988.