[1]
Σφυροέρας Β., ‘Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989)’, DeltioKMS, τ. 7, σσ. 361–364, Ιανουαρίου 1988.