[1]
Φιλιππίδη-Braat Ά., ‘Photis Apostolopoulos, La langue du roman byzantin ’Callimaque et Chrysorrhoe’’, DeltioKMS, τ. 5, σσ. 521–527, Ιανουαρίου 1984.