[1]
Παναγιωτόπουλος Ά., ‘Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά’, DeltioKMS, τ. 5, σσ. 537–543, Ιανουαρίου 1984.