[1]
Ανεστίδης Α. Σ., ‘Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως’, DeltioKMS, τ. 5, σσ. 544–546, Ιανουαρίου 1984.