[1]
Τριανταφυλλόπουλος Δ. Δ., ‘Αθανασίου Παπά (Μητροπολίτου Ελενουπόλεως), Πολίτες ζωγράφοι και αγιογράφοι του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα’, DeltioKMS, τ. 8, σσ. 266–273, Ιανουαρίου 1990.