[1]
Κιτρομηλίδης Π. Μ., ‘Έκθεση πεπραγμένων κέντρου μικρασιατικών σπουδών: 1986-1991’, DeltioKMS, τ. 8, σσ. 281–325, Ιανουαρίου 1990.