[1]
Δραγούμης Μ. Φ., ‘Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990’, DeltioKMS, τ. 8, σσ. 327–332, Ιανουαρίου 1990.