[1]
Μουρέλος Γ. Γ., ‘Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923)’, DeltioKMS, τ. 2, σσ. 347–371, Ιανουαρίου 1980.