[1]
Ανδρεάδη Η. Ε., ‘Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004)’, DeltioKMS, τ. 15, σσ. 439–455, Ιανουαρίου 2008.