[1]
Βοκοτόπουλος Π. Α., ‘Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005)’, DeltioKMS, τ. 15, σσ. 461–464, Ιανουαρίου 2008.