[1]
Κονδάκη Μ., ‘Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006)’, DeltioKMS, τ. 15, σσ. 465–466, Ιανουαρίου 2008.