[1]
Πετροπούλου Ι., ‘Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος’, DeltioKMS, τ. 15, σσ. 467–471, Ιανουαρίου 2008.