[1]
Γιαγκάλης Γ. Κ., ‘Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού’, DeltioKMS, τ. 15, σσ. 472–478, Ιανουαρίου 2008.