[1]
Ρούκουνας Ε., ‘Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000)’, DeltioKMS, τ. 14, σσ. 351–353, Ιανουαρίου 2004.