[1]
Ανεστίδης Σ. Θ., ‘Ελένη Ν. Παπανικολάου: (1912-1999)’, DeltioKMS, τ. 14, σσ. 365–366, Ιανουαρίου 2004.