[1]
Δραγούμης Μ. Φ., ‘Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930’, DeltioKMS, τ. 18, σσ. 11–12, Ιουλίου 2014.