Ραζή Α. ‘Εργογραφία Οδυσσέα Λαμψίδη 1935-2006’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 16, Οκτώβριος 2009, σσ. 81-105, doi:10.12681/deltiokms.6.