Καμούζης Δ. ‘Από "Σωτήρας της φυλής", ’ευεργετής των Τούρκων’: Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 17, Δεκέμβριος 2011, σσ. 151-93, doi:10.12681/deltiokms.14.