Γαβριήλ Α. Γ. ‘Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 16, Οκτώβριος 2009, σσ. 435-8, doi:10.12681/deltiokms.24.