Ανεστίδης Σ. Θ. ‘Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 17, Δεκέμβριος 2011, σσ. 349-52, doi:10.12681/deltiokms.27.