Κιτρομηλίδης Π. Μ. ‘Η σημασία του μέλλοντος της πολιτικής ρωμιοσύνης’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 17, Δεκέμβριος 2011, σσ. 321-3, doi:10.12681/deltiokms.32.