Αλεξανδρής Α. ‘Η απόπειρα δημιουργίας τουρκορθόδοξης εκκλησίας στην Καππαδοκία, 1921-1923’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 4, Ιανουάριος 1983, σσ. 159-10, doi:10.12681/deltiokms.39.