Μουρέλος Γ. Γ. ‘Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921: Το σύμφωνο Franklin-Bouillon και η εκκένωση της Κιλικίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 4, Ιανουάριος 1983, σσ. 211-76, doi:10.12681/deltiokms.40.