Κόλλια Ε. ‘Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 11, Ιανουάριος 1995, σσ. 45-83, doi:10.12681/deltiokms.47.