Γκιολές Ν. ‘Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 11, Ιανουάριος 1995, σσ. 93-97, doi:10.12681/deltiokms.49.