Αγγελίδη Χ. Γ. ‘Photis Apostolopoulos, Inventaire Methodique De Linguistique Byzantine (grec medieval). Essai d’ Une Bibliographie Raisonnee Des Travaux Sur La Langue Byzantine (1880-1975)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 11, Ιανουάριος 1995, σσ. 391-3, doi:10.12681/deltiokms.61.