Χαλκιά Ε. ‘Πρόγραμμα συλλογής υλικού προφορικής παράδοσης της Ίμβρου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 11, Ιανουάριος 1995, σσ. 427-8, doi:10.12681/deltiokms.68.