Χανιώτης Ά. ‘Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 12, Ιανουάριος 1997, σσ. 283-7, doi:10.12681/deltiokms.85.