Ανεστίδης Σ. Θ. ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τούρκικα έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 12, Ιανουάριος 1997, σσ. 291-2, doi:10.12681/deltiokms.88.