Ανεστίδης Σ. Θ. ‘Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 12, Ιανουάριος 1997, σσ. 293-4, doi:10.12681/deltiokms.89.