Χαλκιά Ε. ‘Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 10, Ιανουάριος 1993, σσ. 289-25, doi:10.12681/deltiokms.101.