Μαμώνη Κ. ‘Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Γ’ σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 6, Ιανουάριος 1986, σσ. 155-2, doi:10.12681/deltiokms.110.