Κ. Π. M., και Μπαλτά Ε. ‘Συμμετοχή του κέντρου μικρασιατικών σπουδών στο πρόγραμμα ελληνογαλλικής επιστημονικής συνεργασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 6, Ιανουάριος 1986, σσ. 447-50, doi:10.12681/deltiokms.123.