Βολανάκης Ι. Η. ‘Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 13, Ιανουάριος 1999, σσ. 11-64, doi:10.12681/deltiokms.142.