Χαλκιά Ε. ‘Το Μετόχι της μονής Κουτλουμουσίου στην Ίμβρο: Πρώτη προσέγγιση’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 13, Ιανουάριος 1999, σσ. 65-95, doi:10.12681/deltiokms.143.