Πλεμμένος Ι. Γ. ‘Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 13, Ιανουάριος 1999, σσ. 97-110, doi:10.12681/deltiokms.144.