Κιτρομηλίδης Π. Μ. ‘Για την ελληνική μετάφραση του έργου του Σπύρου Βρυώνη’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 13, Ιανουάριος 1999, σσ. 373-7, doi:10.12681/deltiokms.155.