Ανεστίδης Α. Σ. ‘Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 7, Ιανουάριος 1988, σσ. 328-31, doi:10.12681/deltiokms.200.