Ανεστίδης Α. Σ. ‘Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 5, Ιανουάριος 1984, σσ. 544-6, doi:10.12681/deltiokms.224.