Αλεξανδρής Α. ‘Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 20, Φεβρουάριος 2021, σσ. 283-92, doi:10.12681/deltiokms.26137.