Μουρέλος Γ. Γ. ‘Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 2, Ιανουάριος 1980, σσ. 347-71, doi:10.12681/deltiokms.258.