Βολανάκης Ι. Η. ‘Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 15, Ιανουάριος 2008, σσ. 163-56, doi:10.12681/deltiokms.261.