Ανδρεάδη Η. Ε. ‘Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 15, Ιανουάριος 2008, σσ. 439-55, doi:10.12681/deltiokms.269.