Βοκοτόπουλος Π. Α. ‘Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 15, Ιανουάριος 2008, σσ. 461-4, doi:10.12681/deltiokms.271.